Huisregels

Toegangscontrole Bij het binnengaan van Champino kunt u gefouilleerd worden. Ook kan een medewerker van u verlangen een detectiepoort te passeren. Beslissingen van het personeel zijn bindend.

Cameratoezicht
U wordt bij het binnengaan van Champino gefilmd. Door binnen te gaan stemt u hiermee in, op verzoek van de behorende instanties worden de beelden overgedragen.

Leeftijdseisen
Voor Champino geldt een leeftijdseis van: Vrijdag afhankelijk van het evenement. Zaterdag vanaf 18 jaar
Voordat u toegang tot Champino wordt verleend, kan een personeelslid u om een geldig legitimatiebewijs vragen. Het niet voldoen aan dit verzoek zal leiden tot weigering van de toegang.

Kleding
U dient bij het betreden van Champino correcte kleding te dragen. Garderobe is verplicht, dit geldt ook voor tassen en dergelijke.

Toiletgebruik
De toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Ieder ander gebruik van de toiletruimte is niet toegestaan.

Verdovende en hallucinerende middelen
Het gebruik en het bezit van soft- en harddrugs en hallucinerende middelen is in Champino verboden. Het personeel mag u vragen mee te werken aan fouille-ring. Het bezit, het gebruik van het bovengenoemde middelen en het weigeren van medewerking leidt tot verwijdering uit Champino.

Consumpties
Het gebruik van tenminste één consumptie binnen Champino is verplicht. De consumpties mogen alleen binnen Champino genuttigd worden. Het is niet toegestaan consumpties en/of consumptiever-pakkingen van buiten naar binnen te nemen.

Gedrag bezoekers
Bedreigingen, mishandelingen en andere vormen van agressie zijn verboden. Ook is het verboden zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bezoekers die zich hinderlijk en/of aanstootgevend gedragen, krijgen hoogstens één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering uit Champino en wordt de toegang ontzegd.

Roken
Roken is toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. In alle overige ruimtes is roken verboden. Schade en eventuele boetes worden verhaald op de rokende gast.

Eigendommen van bezoekers
Champino kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte kleding en/of andere eigendommen. Champino is wel verantwoordelijk voor jassen en dergelijke die in bewaring zijn afgegeven aan de garderobe voor ten hoogste een bedrag van € 150,- (indien gast in bezit is van label). Niet voor telefoons en/of andere waardevolle voorwerpen die in een jas zitten.

Handel in goederen
Het is verboden in en of rond Champino goederen te verhandelen.

Wapens
Het bij zich hebben, laat staan het gebruik van wapens, waaronder ook grote zakmessen, is verboden.

Samenscholing
Samenscholing is niet toegestaan. Bij een vermoeden van samenscholing kan het personeel de vermoede-lijke deelnemers het verblijf in Champino ontzeggen.

Eigendommen Champino
Eigendommen van Champino mogen het pand niet uitgebracht worden. Ditzelfde is van toepassing op (lege) flessen en blikjes. Schade wordt op de veroorzaker verhaald.

Verloren en gevonden voorwerpen
In Champino gevonden voorwerpen dienen bij de muntkassa te worden afgegeven. Gevonden voorwerpen kunnen, na legitimatie , door de rechtmatige eigenaar worden afgehaald. Meer informatie in het garderobe reglement

Klachten
Indien u klachten heeft, kunt u deze schriftelijk melden. Contactgegevens staan op de www.champino.nl.

Overtreding van de huisregels
Bij overtreding van de vermelde huisregel kan het personeel u uit Champino verwijderen. Bij het constateren van strafbare feiten, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van Champino. Deze beslissing-en zijn bindend.

 

Je eigen feestje!

Club Champino' is dè uitgaansgelegenheid bij uitstek en de leukste plek voor je eigen feest!  Op alle avonden kunnen één of meerdere van de genoemde locaties exclusief afgehuurd worden. Zaterdagavond is ook mogelijk tot een bepaalde......


Lees meer

Locatie en Openingstijden

Club Champino is iedere zaterdag geopend en op andere dagen alleen tijdens speciale evenementen. Kijk op agenda pagina voor een overzicht van alle speciale evenementen. Zaterdag: 21:00- 03:00......


Lees meer

Contact

Champino  Zuidkade 65 9203 CP Drachten E-mail: info@champino.nl Heb je een vraag dan kan je ook gebruik maken van het onderstaande......


Lees meer